Etický kodex sběratele

Etický kodex sběratele v oboru notafilie

  • vždy budu objektivně ohodnocovat zachovalost bankovek, které nabízím k prodeji podle platné klasifikace (SCWPM) a kupující nebudu uvádět v omyl
  • při popisu bankovek, které prodávám, budu udávat relevantní údaje, případně upozorním na skryté nedostatky a porušení bankovek [ kupř.světlé archivální skvrny; mikroperforace ]
  • nabízené bankovky doplním fotodokumentací averzu i reverzu z veřejně přístupných stránek [ on-line katalogy ] ; pokud se bude jednat o konkrétní nabízenou bankovku, uvedu tuto skutečnost v popisu nabídky
  • nebudu kupovat nebo měnit či dále prodávat bankovky, které jsou nejasného původu
  • při prodeji, výměně či obchodování s kopiemi či reprodukcemi bankovek vždy uvedu tuto skutečnost v popisu
  • nebudu nijak bankovky upravovat či ovlivňovat jejich kvalitu (razítkem, perforací nebo jinou technikou ) a současně nebudu jinak mechanicky ovlivňovat jejich vzhled
  • zavazuji se dodržovat výše uvedené body, abych nepoškozoval jméno oboru sběratelů papírových bankovek [ notafilie ]

Miloš Kudweis & Mike Ljungqvist

  • Translator
Script logo